Odkurzacz przemysłowy do usuwania pyłów ciężkich

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Odkurzacz przemysłowy do usuwania pyłów ciężkich.
Podstawowe wymagania:
 • odkurzacz bezworkowy,
 • moc silnika: 2 x 5500 W,
 • zasilanie: 400 V,
 • przepływ powietrza: 1000 m3 / h,
 • podciśnienie: 3200 mm/H2O,
 • pojemność zbiornika: 100 L,
 • zasięg pracy: przewód ssący z możliwością przedłużenia do 25 m.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
Przed opracowaniem oferty konieczny jest kontakt z Panem Łukaszem Piełka w sprawie doboru parametrów technicznych odkurzacza.tel. 32 288 84 44 wew. 346, kom. 512 403 388
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
 1. cenę netto,
 2. warunki dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. kartę katalogową,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 04.04.2014 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: