konkurs ofert na dostawę blach

Polski

Miasteczko Śląskie, dnia 04 kwietnia  2014 r.

DF-FPZ-0009- 159/HC / 2014

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:

- Blacha 2x1000x2000, St3       0,32t

-Blacha 3x1000x2000, St3        0,48t

-Blacha 3x120x2000   St3s        0,54t

-Blacha 4x1000x2000 St3s        0,64t

-Blacha 5X1000X2000 st3         0,8 t

-Blacha 5x1250x2000 St3          0,6t

-Blacha 6x1000x2000 St3          0,96t

-Blacha 8x1000x2000 St3          0,64t

-Blacha 10x1000x2000 St3        0,48 t

-Blacha 16x1000x2000 St3          0,40t

-Blacha 20x1000x2000 St3         0,32t

-Blacha 25x1500x3000 St3         0,90 t

-Blacha 30x1500x3000 St3         01,1 t  

-Ceownik 50 L=6 mb                 0,3t

-Ceownik 80 L= 6mb                0,52 t

-Ceownik 100 L-6 mb             0,63t

-Ceownik 120 L=6 mb               0,90 t

-Ceownik 140 L=6 mb               0,90 t

-Dwuteownik 80 L=6 mb           0,35 t

-Dwuteownik 100 L=6 mb           0,50t

-Dwuteownik 120 L=6 mb         0,66 t

-Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.

- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania - w języku polskim.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: M.Kukuła

 tel. 32 288 84 44 wew. 744  tel. kom. 502 590 937 .

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Henryk Cichowski

 tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 512 403 383, hcichowski@hcm.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt.,
  2. forma płatności,
  3. warunki dostawy,
  4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:hcichowski@hcm.com.pl lub faksem na nr.32 288 86 87

Termin składania ofert do dnia. 10.04.2014r godz. 1300.

 

 


 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Kopia: FPZ

Opr.H.Cichowski

 

Dział: 
Załącznik: