konkurs ofert na dostawę szyn S-18

Polski

Miasteczko Śląskie, dnia 04 kwietnia  2014 r.

DF-FPZ-0009- 161/HC / 2014

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:

 

-Szyna wąskotorowa S-18 – 28  mb/ok.480 kg/ L= 6 mb

 

-Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.

- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania - w języku polskim.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: M.Kukuła

 tel. 32 288 84 44 wew. 744  tel. kom. 502 590 937 .

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Henryk Cichowski

 tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 512 403 383, hcichowski@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt.,
  2. forma płatności,
  3. warunki dostawy,
  4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:hcichowski@hcm.com.pl lub faksem na nr.32 288 86 87

Termin składania ofert do dnia. 9.04.2014r godz. 1300.

 

 


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Kopia: FPZ

Opr.H.Cichowski

 

Dział: