konkurs ofert na zakup filców technicznych

Polski

Informacja dodatkowa :

Potrzebny filc szary do uszczelnień łożysk

 

 

DF-FPZ/0009/170/JS/2014                                                        Miasteczko Śląskie 7  kwiecień  2014

 

 

 

 

Ref. konkursu ofert na zakup filców technicznych

 

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na zakup :

 

 filców technicznych w gr. 3,5,10 i 20 mm, w ilości po   2 arkusze (1mx1m)   w każdej grubości.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę w PLN za kg na bazie DAP HCM S.A.
  2. warunki płatności (preferowane- przelew 30 dni)

Informacji udziela : Janusz Suchodolski   tel. 32 2888 444 wew. 335

Oferty należy przesłać pocztą mailową  na adres : jsuchodolski@hcm.com.pl do dnia 14.04.2014 do godz. 13:00 .


Zastrzegamy sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty

- prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem

  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

 

 

 

 

Dział: