Zawory i część do zaworów GEMU 687

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Zawór Gemu  687 DN50 D41752 – 1  - 1 szt.
 2. Zawór Gemu  687 DN65 D41752 – 1  - 1 szt.
 3. Zawór Gemu  687 DN40 D41752 – 1  - 1 szt.
 4. Zawór Gemu  687 DN32 D41752 – 1  - 1 szt.
 5. Siedzenie do zaworu Gemu 687 DN50  - 1 szt.
 6. Siedzenie do zaworu Gemu 687 DN40  - 1 szt.
 7. Membrana do zaworu Gemu 687 DN50 materiał teflon  - 1 szt.
 8. Membrana do zaworu Gemu 687 DN65 materiał teflon  - 1 szt.
 9. Membrana do zaworu Gemu 687 DN32 materiał teflon  - 1 szt.
 10. Membrana do zaworu Gemu 687 DN25 materiał teflon  - 1 szt.
- termin dostawy: do dnia 30.04.2014 r.                             
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Ireneusz Wyleżałek tel. 32 288 84 44 wew. 906, tel. kom. 512 403 464.
Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest, świadectwo jakości - w języku polskim.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto za szt.,
 2. forma płatności,
 3. warunki dostawy,
 4. okres i warunki gwarancji,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
 
Termin składania ofert do dnia. 15.04.2014r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: