Remont mechaniczny prasy LAROX PF-32.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remontu mechanicznego prasy LAROX PF-32.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT z Katowic.
 
Zakres prac obejmuje :
1.Przegląd i wymiana membran płyt prasy ok. 12 szt.
2.Wymiana uszczelek EPDM remek prasy ok. 20 szt.
3.Wymiana po przeglądzie skrobaków rolek prowadzących i tkaniny filtrującej wraz z regulacją.
4.Wymiana po przeglądzie kratownic płyt.
5.Wymiana 2-ch płyt i ramek /układ Li P/ oraz regeneracja pozostałych.
6.Przegląd klocków ślizgowych prasy.
7.Wymiana po przeglądzie rolek prowadzących, rolki wanny, rolki napinającej oraz rolki pomocniczej napędowej wraz z obudowami łożyskowymi.
8.Przegląd rolki napinacza, centrującej, dociskowej i impulsowej.
9.Wymiana wkładek sprzęgieł oraz przegląd silników hydraulicznych.
10.Czyszczenie agregatu prasy i wymiana oleju.
11.Wymiana węży ciśnieniowych po przeglądzie nadawy, filtratu i wody dociskowej.
12.Czyszczenie dysz zraszania tkaniny.
13.Wymiana silnika uszczelniającego HYDORNG 180 oraz przegląd pozostałych siłowników i instalacji hydraulicznej.
14.Przegląd i przesmarowanie zaworów automatycznych.
15.Przegląd i przesmarowanie obudów łożyskowych rolek, siedzisk pod rolki prowadzące oraz otworów regulujących prasę.
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju - 12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.  
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.
Uwaga: 
Pracownicy którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. winni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki płatności.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela :
Pan Grzegorz DUDEK tel. 2888444 wew. 544, kom. 512 403 430
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - Remont mechaniczny prasy LAROX PF-32” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 22 kwietnia 2014 r.godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: