Wymiana izolatora wsporczego ramy EU elektrofiltra suchego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
 
1.Wymiana izolatora wsporczego ramy EU elektrofiltra suchego.
2.Poziomowanie ram EU elektrofiltra suchego.
3.Wymiana demistera wież absorpcyjnych i suszących.
4.Prace mechaniczne w ES obejmujące:
a.przegląd i wymiana młotków otrzepujących,
b.przegląd i wymiana kowadełek EU i EZ,
c.przegląd i wymiana cięgien otrzepywaczy,
d.przegląd i wymiana izolatorów bałwankowych,
e.prace spawalnicze wewnątrz ES 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT Sp. z o.o. z Katowic.
Przewidywany termin realizacji prac: do końca 2014 r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Grzegorz DUDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 544, kom. 512 403 430
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – wymiana izolatora wsporczego ramy EU elektrofiltra suchego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 23 kwietnia 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: