konkurs ofert na dostawę uszczelek z klingerytu

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na zakup  uszczelek z klingerytu , temperatura pracy do 600 o C , grubość 2 mm :
  1. fi 265/220-szt 2
  2. fi 210/160-szt 8
  3. fi 160/115-szt 2
  4. fi 135/90-szt 4
  5. fi 120/80-szt 52
  6. fi 100/60-szt 4

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę w PLN za szt na bazie DAP HCM S.A.
  2. warunki płatności (preferowane- przelew 30 dni)

Informacji udziela : Janusz Suchodolski   tel. 32 2888 444 wew. 335

Oferty należy przesłać pocztą mailową  na adres : jsuchodolski@hcm.com.pl do dnia 22.04.2014 do godz. 13:00 .


Zastrzegamy sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty

- prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem

  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

 

 

 

 

Załącznik: