konkurs ofert na szczeliwa , sznurów i uszczelki

Polski

Informacja o wyborze oferenta

wybrano firmę Europolit  z Wałbrzycha

Informacja uzupełniająca:

grubość  uszczelki z poz 8 - 5 mm

DH-FPZ/0009/187  /JS/2014                          Miasteczko Śląskie, dnia 22 kwietnia   2014 r

 

 

Ref. konkursu ofert na zakup szczeliwa, sznurów  i uszczelki UP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na zakup  szczeliwa i sznurów  , temperatura pracy do 1000 o C :

  1. kwadrat 6x6 – 30 kg
  2. kwadrat 10x10 – 30 kg
  3. kwadrat 15x15 – 50 kg
  4. sznur fi 10 – 30 kg
  5. sznur fi 15 – 50 kg
  6. sznur fi 40 – 50 kg
  7. sznur fi 50 – 50 kg
  8. uszczelka fi 34x105 UP - mat BA 750 – 300 szt

Termin dostawy : do 5 maja 2014 r.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę w PLN za kg/szt na bazie DAP HCM S.A.
  2. warunki płatności (preferowane- przelew 30 dni)

Informacji handlowych udziela : Janusz Suchodolski   tel. 32 2888 444 wew. 335

Oferty należy przesłać pocztą mailową  na adres : jsuchodolski@hcm.com.pl  do dnia 25.04.2014 do godz. 13:00 .


Zastrzegamy sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty

- prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny