Wymiana silników elektrycznych

Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BUDOSERWIS z Chorzowa.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wymianę silników elektrycznych : 
1. Silniki napędu kruszarek 2.102 a i 2.102 b  (PSK). 
      Silnik typu  2SIE 315 M-6b;   110 kW;  983 obr/min; 500 V  - 2 szt. skład. Magazyn.
      Ciężar silnika  1106 kg.
 
2. Silniki napędu kruszarek 2.100a i 1.100b  (PSK).
      Silnik typu 4Sg 280 S-4;  75 kW;  1445 obr/min; 500 V - 2 szt. skład. Magazyn   
     Ciężar silnika  570 kg.
 
3. Silnik napędu wentylatora 2.157  (PSK).
      Silnik 4Sg 355 S-6B; 200 kW; 960 obr/min; 500 V - 1szt. skład. Magazyn
     Ciężar silnika 2120 kg.
 
4. Silnik napędu wentylatora filtra 01M11 (PSK).
      Silnik 4Sg 355 S-6B; 200 kW; 960 obr/min; 500 V - 1szt. skład. Magazyn
      Ciężar silnika 2120 kg.
 
5. Silnik napędu wentylatora 2.160 (PSK).
      Silnik typu  Sh400H8B; 315 kW; 743 obr/min; 6 kV,
      z podstawą redukcyjną                                             - 1 szt. skład. Magazyn
     Ciężar silnika  3300 kg. + podstawa redukcyjna o wadze 370 kg.
 
6. Silnik napędu wentylatora 283 (PSK)
      Silnik typu 2SIE 315 M-6A; 90 kW; 984 obr/min; 500 V - 1 szt. skład. Magazyn
      Ciężar silnika  953 kg.
 
7. Silnik napędu wentylatora gazoszczelnego (PSP)
      Silnik typu  Sh 355 H4C; 250 kW; 1487 obr/min; 6 kV
      Z podstawą redukcyjną.                                                       - 1 szt. skład. Magazyn
      Ciężar silnika  2160 kg. + podstawa redukcyjna o wadze 320 kg.
 
8. Silnik napędu pompy hydraulicznej maszyny spiekalniczej. 
      SLg 132 S-8;  2,2 kW; 710 obr/min.
      Ciężar silnika  53 kg.
 
9. Silnik napędu wentylatora 285 (PSK).  Nr sp. 125-X-5.  SEE 315L4B;  250 kW; 
     1485 obr/min; 500 V.
     Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro).   
     Ciężar silnika  1680 kg.
 
10. Silnik napędu wentylatora 11 M 11  (PSK). Nr sp. 146-Y-2. SZDr 128 tsp; 315 kW;  
      743 obr/min; 6 V.
      Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro)  
      Ciężar silnika 4000 kg
 
11. Silnik napędu kruszarki  291a (PSK) . nr sp. 125-S-57.  Se 280 S-4; 75 kW; 1445 obr/min; 500 V
     Rezerwa składowana w magazynie na rampie. 
     Ciężar silnika  678 kg.
 
12. Silnik napędu kruszarki  291b (PSK) nr sp. 125-S-32. Se 280 S-4; 75 obr/min; 500 V
      Rezerwa składowana w magazynie na rampie. 
     Ciężar silnika  678 kg.
 
13. Silnik napędu wentylatora granulacji żużla (PSP). Silnik  SZDc 174t; 250 kW;  1445 obr/min; 6 kV. nr sp. 126-X-3. 
      Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro). 
     Ciężar silnika   2550 kg.
 
14. Silnik napędu wentylatora filtra workowego nr 1.  (PSP)
      Silnik  Sf 355X4; 250 kW; 1445 obr/min; 6 kV: Nr sp. 126-X-14.
      Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro).
     Ciężar silnika 2550 kg.
 
15. Silnik napędu wentylatora filtra workowego nr 2.(PSP)
      Silnik SZJc 174 t-2E;  250 kW;  1445 obr/min; 6 kV; r. Nr sp. 126-X-13. 
      Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro).
     Ciężar silnika 2550 kg.
 
16. Silnik napędu łamacza (PSK). Nr sp. 125-S-49.  Silnik FA 280 S-4;  75 kW;  1445 obr/min; 500 V
Ciężar silnik  678 kg.
 
Termin realizacji prac : w czasie postoju technologicznego w miesiącu maju 2014 roku. 
Planowany termin postoju: 12.05.2014 r.  – 25.05.2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy z wyprzedzeniem.  
Informacje ogólne:
1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót - termin wizji lokalnej należy ustalić wcześniej telefonicznie.
2.Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
I Indywidualną wycenę prac dla każdej w/w pozycji silników oddzielnie w trzech n/w wariantach. 
Warianty : 
Wariant 1.
Wymiana silnika - wymiana połówki sprzęgła na warsztacie elektrycznym.
 
Zakres prac:
1.Demontaż silnika ze stanowiska.
2.Transport silnika na warsztat.
3.Zdjęcie połówki  sprzęgła - kontrola                              - silniki o wadze do 1T. (MA)
4.Transport rezerwowego  silnika  z miejsca składowania - silniki o wadze do 1T. (MA)
5.Nałożenie połówki sprzęgła                                           - silniki o wadze do 1T. (MA)
6.Transport silnika na stanowisko.
7.Sprawdzenie wkładek elastycznych ( o ile istnieją ).
8.Montaż silnika, osiowanie. 
9.Określenie właściwych kierunków obrotów .
10.Pomiar drgań maszyny bez obciążenia ( protokół ).
11.Pomiar drgań maszyny  obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.
 
Wariant 2.
Wymiana silnika - wymiana połówki sprzęgła  firma.
 
Zakres prac:
1.Demontaż silnika ze stanowiska.
2.Transport silnika w miejsce wymiany sprzęgła lub wymiana na miejscu.
3.Zdjęcie połówki  sprzęgła – kontrola.
4.Transport rezerwowego  silnika z miejsca składowania.
5.Nałożenie połówki sprzęgła.
6.Transport silnika na stanowisko.
7.Montaż silnika, osiowanie. 
8.Określenie właściwych kierunków obrotów.
9.Pomiar drgań maszyny bez obciążenia ( protokół ).
10.Pomiar drgań maszyny  obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.
 
Wariant 3.
Wymiana silnika - bez wymiany sprzęgła
 
Zakres prac:
1.Demontaż silnika ze stanowiska.
2.Kontrola połówki sprzęgła od strony urządzenia napędzanego.
3.Transport rezerwowego  silnika z miejsca składowania .
4.Transport silnika na stanowisko.
5.Sprawdzenie wkładek elastycznych ( o ile istnieją ).
6.Montaż silnika, osiowanie. 
7.Określenie właściwych kierunków obrotów.
8.Pomiar drgań maszyny bez obciążenia ( protokół ).
9.Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.
 
II Koszt wykonania całości zakresu prac.
III Czas realizacji dla każdej pozycji oddzielnie.
IV Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
V Warunki płatności.
VI Warunki gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Grzegorz ZIORA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453; Wiesław CICHOŃ tel. wew. 797, kom. 512403392; Zbigniew KOŁACZEK tel. wew. 798, kom. 512403423..
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – wymiana silników elektrycznych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 5 maja 2014 r.  godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: