Dostawa i wymiana lin mechanizmu podnoszenia na dźwigach towarowo-osobowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
1. Dostawa i wymiana lin mechanizmu podnoszenia wraz z kołem ciernym na dźwigu towarowo-osobowym Q=0,5T z roku 1966, producent: ZUD Zakład Urządzeń Dźwigowych – DKJ (4 przystanki) o nr rej. 310900880 oraz dźwigu  towarowo – osobowym Q=0,5T z roku 1966, producent ZUD Zakład Urządzeń Dźwigowych – DKJ (2 przystanki) o nr rej. 310900878.
 
- Liny stalowe fi 10 mm o konstrukcji 6/1x0,9+9x0,45+9x0,8/ w 4 odcinkach o długościach 7,5m każdy (wytrzymałość rzeczywista liny P=6919kg) wraz z kołem ciernym fi 620 mm, opasane pojedyncze na dźwigu towarowo – osobowym Q= 0,5T z roku 1966, producent: ZUD Zakład Urządzeń Dźwigowych – DKJ  (2 przystanki)  o nr rej. 310900878.
 
- Liny stalowe fi 10 mm o konstrukcji  6/1x0,9+9x0,45+9x0,8/ w 4 odcinkach o długościach 14,5 m każdy (wytrzymałość rzeczywista liny P=6919kg) wraz z  kołem ciernym fi 620 mm, opasanie pojedyncze na dźwigu towarowo – osobowym Q=0,5T z roku 1966; producent: ZUD Zakład Urządzeń Dźwigowych – DKJ (4 przystanki) o nr rej. 310900880.
 
2. Wykonanie przeglądu wciągarek z przekładniami ślimakowymi i zębatą czołową  typ: W-3 nr 479 na dźwigu towarowo – osobowym Q=0,5T o nr rej. 310900880 oraz W-3 nr 343 na dźwigu towarowo – osobowym Q=0,5T o nr rej. 310900878.
W skład przeglądu powinno wchodzić:
- sprawdzenie luzów osiowych, między zębnych i ewentualna ich niwelacja,
- sprawdzenie stanu łożysk i w razie potrzeby ich wymiana,
- sprawdzenie stanu sprzęgła i układu hamulcowego,
- wymiana wszystkich uszczelnień w przekładni mechanizmu podnoszenia.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PUH LIDIA NIKIEL z Sosnowca.
 
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Termin realizacji prac: do 14 lipca 2014 r.
Dla zainteresowanych firm istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej (po wcześniejszym uzgodnieniu).
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac wraz ze szczegółową kalkulacją.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – dostawa i wymiana lin mechanizmu podnoszenia na dźwigach towarowo-osobowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 ( Registratura pokój nr 101) w terminie do 7 lipca 2014 r. godz. 13.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
 - swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Polski
Dział: