Roboty dekarskie na terenie HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie robót dekarskich na terenie HCM S.A.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firm: Zakład Budowlany Eugeniusz Kliner ze Świerklańca ; Zakład Budowlany Teodor Jedynak ze Sosnowca.
Prace będą realizowane do końca października 2014 r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Cena jednostkowa: smołowanie powierzchni dachu:
a. na gorąco
b. na zimno
2. Cena jednostkowa: drobna naprawa pokrycia polegająca na wstawieniu łat z papy termozgrzewalnej o powierzchni do 1m2 
3. Cena jednostkowa: uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów i pasów o szerokości do 25 cm z blachy ocynkowanej
4. Cena jednostkowa: wykonanie pokrycia dachu poprzez ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej na starym pokryciu
5. Cena jednostkowa: wymiana rynien o średnicy 15 cm
6. Cena jednostkowa: wymiana rur spustowych ø 100 mm
7. Warunki i termin płatności.
8. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Roboty dekarskie na terenie HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 18 lipca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług. Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. 
 
Polski
Dział: