Wykonanie „pod klucz” instalacji strzępienia i brykietowania zużytych big bagów

Polski
UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 11.08.2014R. GODZ. 14.00.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na Wykonanie „pod klucz” instalacji strzępienia i brykietowania zużytych big bagów.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy EKO-ENERGIA z Krakowa.
 
Linia technologiczna powinna zawierać następujące elementy – węzły:
Węzeł załadunku i transportu zużytych big – bagów do instalacji strzępienia,
Strzępiarkę z oprzyrządowaniem,
Węzeł transportu postrzępionego materiału do instalacji brykietowania,
Brykieciarkę z oprzyrządowaniem,
Węzeł odpylania całości lub węzły odpylania poszczególnych elementów instalacji,
Stanowisko odbioru produktu – kontener.
Szczegóły dotyczące instalacji zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
Materiały i sprzęt potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Andrzej Uliszak tel: 32/ 288 84 44 wew.560   kom  663 789 847;  Pan Robert Lepka tel.32/288 84 44 wew.510 kom 512 403 450  w dni robocze do  godz.14:00.
 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać: 
1. Poglądowy projekt instalacji wraz z opisem technicznym proponowanych urządzeń.
2. Próbki postrzępionego materiału – ok.5kg.
3. Próbki zbrykietowania materiału – ok. 5kg.
4. Koszt wykonania całości instalacji z wyceną poszczególnych jej elementów.
5. Termin realizacji.
6. Warunki płatności.
7. Warunki gwarancji.
8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 
Ofertę  „Instalacja strzępienia i brykietowania zużytych big bagów” należy złożyć  w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 09.08.2014 r. godz. 14:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: