Modernizacja rozdzielni 110 kV GSZ-2 (Zmiana układu zasilania z H3 na H5)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizacja rozdzielni 110 kV GSZ-2 (Zmiana układu zasilania z H3 na H5)

Zadanie będzie realizowane w 3 etapach na podstawie posiadanego przez Zamawiającego  projektu pn. „Modernizacja stacji 110/6kV GSZ-2 w HCM S.A.”. Dokumentacja w wersji elektronicznej dostępna podczas wizji lokalnej.

1. Etap I: Modernizacja pola liniowego 110kV oraz pola transformatorowego 110kV i 6kV.

Polski

Wzorcowanie przyrządów elektrycznych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie ofert na wykonanie: 
Wzorcowania n/w przyrządów elektrycznych:
1.Kalibrator liczników energii elektrycznej PITE 355IT nr fabr. 351130108.
2.Miernik parametrów instalacji elektrycznej SONEL MPI-502AE1666.
3.Sekundomierz TS-1 nr fabr. 700709.
4.Multimetr CHAUVIN ARNOUX C.A. 962 nr fabr. 64878.
5.Miernik rezystancji izolacji SONEL MIC 2510 nr fabr. 940213.
Polski

Czyszczenie chemiczne płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie czyszczenia chemicznego płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb.
Polski

Wynajem do prac badawczo - rozwojowych "Stanowiska badawczego pilotowej jednostki kogeneracyjnej z gazowym silnikiem tłokowym - projekt współfinansowany z funduszy sektorowych Europejskiego Funduszu Regionalnego

Polski

Przebudowa drogi dojazdowej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą publiczną

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie projektu przebudowy drogi wjazdowej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą publiczną. 
Polski

Dostawa i zabudowa odbijaków pneumatycznych FKL FINDEVA na układzie rozdziału gazu wlotu do ES

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę i zabudowę odbijaków pneumatycznych FKL FINDEVA na układzie rozdziału gazu wlotu do Elektrofiltra Suchego, zgodnie z zakresem prac – Załącznik nr 1.
Termin realizacji prac: listopad-grudzień 2017r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. 
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: od pn. do pt w godz. 8.00 do 12.00.
Polski

Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania wjazdu na teren HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania wjazdu na teren HCM. 
Polski

Remont silnika elektrycznego wentylatora odciągowego ORC PSP nr 2

mHuta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika elektrycznego wentylatora odciągowego ORC PSP nr 2
Silnik elektryczny typ: Sf 400X6s; 400kW; 500V; 990obr/min;  nr fabryczny 145754;rok produkcji 1998; waga 3100kg;  nr spawany: 135-Z-1; producent EMIT ŻYCHLIN

I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Polski

Remont silnika pompy wody chłodniczej PSK WUG

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika pompy wody chłodniczej PSK WUG
Silnik typu: SADVdm126r; 320kW; 6kV; 983obr/min

I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
a) demontaż i załadunek silnika  ze stanowiska pracy,
b) transport silnika do remontu,

Polski

Remont silnika elektrycznego typ SUDfc225M-6; nr spawany: 235-O-20

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika elektrycznego typ SUDfc225M-6; nr fabryczny: 369318; 30 kW; 500V; 960 obr/min; nr spawany: 235-O-20

I   Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

II  Zakres remontu silnika:
a) załadunek silnika z magazynu,

Polski

Strony

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS