Spektrometr absorpcji atomowej do pracy w technice płomieniowej

Miasteczko Śląskie, dnia 08 czerwiec 2017r.
DF-FPZ-0009-60/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Spektrometr absorpcji atomowej do pracy w technice płomieniowej.
Spektrometr absorpcji atomowej:
- pracujący w wariancie atomizacji płomieniowej (FAAS),
- umożliwiający automatyczną analizę wielopierwiastkową,
Polski

Silniki elektryczne

Miasteczko Śląskie, dnia 06 czerwca 2017 r.
 
DF-FPZ-0009 - 59 / SL / 2017                                         
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
Polski

Kokila płaska i Kokila ze stopką wyk. wg rys.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Kokila płaska (GOB) wyk. wg rys. nr III/B-060-00  - 40 szt.
  2. Kokila ze stopką (GOB) wyk. wg rys. nr III/B-061-00  - 20 szt.
Polski

Remont urządzeń instalacji odchlorowania pyłów z ES i szlamów prasy

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remontu urządzeń instalacji odchlorowania pyłów z ES i szlamów prasy.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Polski

Miernik MCT460 do ciągłego i bezdotykowego pomiaru wilgotności

Miasteczko Śląskie, dnia 23 maj 2017 r.
DF-FPZ-0009-33/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Miernik MCT460 do ciągłego i bezdotykowego pomiaru wilgotności.
Zakres dostawy:
  1. analizator NIR MCT 460, 1 parametr, wersja „Stand Alone”,
  2. konsola operatorska 5,7 cala, IP65,
  3. grzałka do mierników MCT, 13W,
Polski

Opracowanie koncepcji modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na wydziale PSP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie koncepcji modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na Wydziale PSP.
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy PROKO SP. Z O.O. z Sosnowca.
Polski

Wymiana linii kablowej 6kV (3 kable) od GSZ-2 p.9 do SO-42 p.7

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę linii kablowej 6kV (3 kable) od GSZ-2 p.9 do SO-42 p.7

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.H.U. ELMAX JAN ŻYWICKI Z TYCH.

Polski

Kabel elektroenergetyczny YAKYy-S 3x240RMC/50 , 6/6kV

Miasteczko Śląskie, dnia 9 maja 2017 r.
DF-FPZ-0009- 46 / SL / 2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Kabel elektroenergetyczny YAKYy-S 3x240RMC/50 , 6/6kV, 
Specyfikacja kabla wg. załączonej karty katalogowej producenta ELTRIM.
Ilość: 2 600 m.
Polski

Czyszczenie przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : 
Czyszczenia przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową na wydziale Spiekalni.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZAKŁAD USŁUGOWY "CACUMEN" SP. Z O.O.
Polski

Remont silnika pompy wody chłodniczej PSK WUG

.Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika pompy wody chłodniczej PSK WUG

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY ZPRE JEDLICZE Z JEDLICZ.

Polski

Strony

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS