Kabel elektroenergetyczny YAKYy-S 3x240RMC/50 , 6/6kV

Miasteczko Śląskie, dnia 9 maja 2017 r.
DF-FPZ-0009- 46 / SL / 2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Kabel elektroenergetyczny YAKYy-S 3x240RMC/50 , 6/6kV, 
Specyfikacja kabla wg. załączonej karty katalogowej producenta ELTRIM.
Ilość: 2 600 m.
Polski

Czyszczenie przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : 
Czyszczenia przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową na wydziale Spiekalni.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZAKŁAD USŁUGOWY "CACUMEN" SP. Z O.O.
Polski

Remont silnika pompy wody chłodniczej PSK WUG

.Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika pompy wody chłodniczej PSK WUG

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY ZPRE JEDLICZE Z JEDLICZ.

Polski

Wymiana silników elektrycznych podczas postoju remontowego Czerwiec 2017 r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę n/w silników elektrycznych podczas postoju remontowego Czerwiec 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZAKŁAD TECHNICZNO-HANDLOWY "TECH-MIAR" Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.

Polski

Modernizacja instalacji oświetleniowej – zewnętrzne oświetlenie uliczne

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizacja instalacji oświetleniowej – zewnętrzne oświetlenie uliczne

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: JAS-AL.&ELEKTRO-SAL Z GLIWIC.

Polski

Modernizacja instalacji oświetleniowej hali produkcyjnej PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizację instalacji oświetleniowej hali produkcyjnej PSK

Etapy realizacji zadania:
Etap I: Wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
Projekt powinien się składać z 2 części:

Polski

Modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej Magazynów Eksploatacyjnych, Oczyszczalni, Kompresorowni, PWZ oraz Granulacji

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizację wewnętrznej instalacji oświetleniowej Magazynów Eksploatacyjnych, Oczyszczalni, Kompresorowni, PWZ oraz Granulacji

Obiekty rozmieszczone są w różnych miejscach na terenie całego zakładu, są niezależne i odrębnie zasilane.
Etapy realizacji zadania:
Etap I: Wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
Projekt powinien się składać z 2 części:

Polski

Mycie wysokociśnieniowe urządzeń w miesiącu czerwcu 2017 r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
1. Mycie wysokociśnieniowe skrubera węzła płuczącego.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : LIGRA SP. Z O.O. Z RYBNIKA.
Polski

Modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej – oświetlenie magazynu surowców PSK1 i PSK2

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej – oświetlenie magazynu surowców PSK1 i PSK2

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: F.H.U. "EL-HUT BIS" WALDEMAR ULMAN Z KRAKOWA. 

Polski

Modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej – oświetlenie hali Magazynu Zbytu

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej – oświetlenie hali Magazynu Zbytu

Charakterystyka obiektu:
Magazyn Zbytu – oświetlenie 24h przy hali produkcyjnej PSP; 30 szt. opraw:
a)    30 opraw przymocowanych do poddasza obiektu na wysokości 3,6m
b)    średni odstęp – 3m,
c)    lokalizacja - 50°30’14.9”N 18°55’56.0”E

Etapy realizacji zadania:

Polski

Strony

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS