Części elektryczne

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Firmy BALS-POLSKA Elektrotechnika Sp. z o.o.

 

Polski

Wykonanie ścian oporowych hali suszarni galeny.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału
w pisemnym konkursie ofert na: wykonanie ścian oporowych hali suszarni galeny.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pn.  ,,Zmiana sposobu użytkowania hali suszarni galeny na magazyn gipsu” opracowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe WELMAT Dionizy Krzepczak oraz pozwoleniem na budowę
Nr 886/12 z dnia 3.07.2012r
Zakres robót obejmuje:

Informacja o wyniku konkursu ofert:

Wybrano ofertę firmy Zakład Budowlany Eugeniusz Kliner z Tarnowskich Gór

Polski

Dostawa blach podestowych

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Hurtowni Wyrobów Hutniczych FERONA.

Polski

Dostawa wapna hydratyzowanego, kamieni wapiennych, sorbentów do Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2013 roku.

Postępowanie zakupowe na dostawę wapna hydratyzowanego, kamieni wapiennych, sorbentów do Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2013 roku dostępne jest pod adresem:
 
 
Undefined

ZAKUP ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ ZGH „BOLESŁAW”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ ZGH „BOLESŁAW”
NR POSTĘPOWANIA ZGH/ART_ELE/2012/01
dostępne jest pod adresem:

https://zakupy.zghboleslaw.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=5219

 

Polski

Elementy kwasoodporne instalacji FKS.

Składanie ofert do zapytania ofertowego pod tytułem "Elementy kwasoodporne instalacji FKS." nr zapytania DF-FPZ-0009-160 / JW / 2012 - 128, zostaje przedłużone do dnia 12.12.2012r.

Polski

Dostawa blach podestowych

UWAGA:

Postępowanie zakupowe na dostawę blach podestowych zostało unieważnione.

Polski

Rusztowina wózka maszyny spiekalniczej - wykonanie wg rys. nr II/B-072-00.

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Firmy PPH "TISSO".

 

Polski

Dostawa silników elektrycznych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Silnik elektryczny typ 2SIEK 112 M-4; 4 kW; 1450 obr/min; 500 V, - ilość 2 szt.
  2. Silnik elektryczny typ 2SIEK 160 L-4; 15 kW; 1470 obr/min; 500 V, - ilość 1 szt.
  3. Silnik elektryczny typ 2SIE 132 M-4; 7,5 kW; 1460 obr/min; 500 V, - ilość 2 szt.
  4. Silnik elektryczny dźwignicowy typ SDKg 160 M-2/12; 8,5/1,35 kW;
    2820/430 obr/min; 500 V - ilość 1 szt.
  5. Silnik elektryczny typ 2SIEL 80-2B; 1,1 kW; 2780 obr/min; 500 V, - ilość 2 szt.
Polski

Remont estakady energetycznej w osi wschód - zachód

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału
w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
  1. Remontu estakady energetycznej w osi wschód – zachód na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez EM Projekt – Katowice.
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy PREMONT Sp. z o.o. z Katowic.
Polski

Strony

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS