Dobór oraz dostawa i zabudowa nowej instalacji smarowania maszyny DL

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
1. Dobór oraz dostawę i zabudowę nowej instalacji centralnego smarowania maszyny DL.
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy ROCKFIN Sp. z o.o. z Chwaszczynowo.
Polski

Remont pomp diagonalnych typu warszawskiego 50d22

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy EKOPUMPEN Sp. z o.o.

Polski

Dostawa ławek szatniowych bez oparcia.

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy PROMAG S.A. Poznań

 

Polski

Wykonanie i dostawa przewodu spalinowego

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę PPUH "COMSTAL" z Będzina

Polski

Wykonanie i dostawa syfonu do mufli

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wroclaw

Polski

Dostawa przepustnic międzykołnierzowych PTFE/PTFA

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy GTM Process Valves Sp. z o.o.

 

Polski

Sprzedaż złomowanych opon

HZ-241-    478    -JS/2012                                                        Miasteczko Śląskie 19.10.2012
 
 
 
Polski

Wykonanie chłodnicy typu A i B wg rys.

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław

Polski

Części do wagi.

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy "MW-Biuro Inżynierskie" Ożarów

Polski

Dostawa i zabudowa silosu magazynowego wapna hydratyzowanego o poj 25t

informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę PPU "KONREM"

Polski

Strony

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS