Wykonanie chłodnicy typu A i B wg rys.

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław

Polski

Części do wagi.

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy "MW-Biuro Inżynierskie" Ożarów

Polski

Dostawa i zabudowa silosu magazynowego wapna hydratyzowanego o poj 25t

informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę PPU "KONREM"

Polski

Przebudowa układu torowego dla potrzeb rozbudowy magazynu wyrobów gotowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału 
w pisemnym konkursie ofert, na wykonanie: przebudowy układu torowego dla potrzeb rozbudowy magazynu wyrobów gotowych PSP - ORC
w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
Zakres prac remontowych przedstawiono w  Załączniku nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy BUDOKOL Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.
Polski

Kliny - elementy wymurówki .

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano oferty:

Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. na dostawę:
Klin 1L-6 GAT. AW  – 8 Mg.

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. na dostawę:
Klin 1S10 CM-30 KROMAG-STOJĄCY – 3 Mg.
Klin 1WS10 CM-30 – KROMAG-STOJĄCY – 15 Mg.
Klin 1S16 CM-30 - 5 Mg.
Klin 1WS16 CM-30 – 6 Mg.
Klin 1S26 CM-30 – 2 Mg.
Klin leżący 1L-10 CM30 – 2 Mg.
Zaprawa ZCM – 2 Mg.

 
Polski

Wykonanie odtworzeniowe przekładni walcowej H3C225F napędu głównego maszyny DL

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.

Undefined

Rozdzielnica 500 V

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy SAKOP Sp z o.o. Bytom

 

Polski

Studzienka TP Innotechnika typ TP12/6

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy INNOTECHNIKA Gdynia

 

Polski

Zasilacz, moduły OMRON

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:
  1. Zasilacz OMRON CJ1W-PA205                                        – 1szt.
  2. Jednostka centralna OMRON CJ1G-CPU44H                   – 1szt.
Polski

Części zamienne do wózka HYSTER J1.60XMT

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:
  1. Siedzenie operatora wózka HYSTER J1.60XMT             1szt.
  2. Panel wyświetlacza wózka HYSTER J1.60XMT              1szt.
  3. Pokrywa górna komory baterii HYSTER J1.60XMT       1szt.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
Polski

Strony

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS