Dostawa kubełków, płyt łańcucha, wałków i sworzni przenośnika stalowo - kubełkowego

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław

Undefined

Dostawa płyt łańcucha zewnętrznego i wewnętrznego przenośnika stalowo - kubełkowego

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław

Polski

Dostawa krążników fi 170

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław

 

Polski

Dostawa dzwonu dolnego

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD"  Wrocław

Polski

Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla wykonania i wymiany wieży absorpcji końcowej na Wydz. PSK - FKS

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy CHEMADEX - PROJEKT z Katowic.

Polski

Wykonanie układu transportu kadzi z pieca likwacyjnego Q=160t do szybu wciągnika

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław

Polski

Zestaw koła jezdnego napędowego suwnicy wsadowej zgodnie z dokumentacją III/B-047-00

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy: "Hp TECHNIKA" z Mysłowic

Polski

Silnik elektryczny 2SIEK 280 S4,75kW,1489 obr/min, 500V

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o. z Łodzi

Polski

Segment łamacza palczastego wykonany wg rys. nr II/B-133-00

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
  1. Segment łamacza palczastego wykonany wg rysunku II/B-133-00 – 11szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Maciej Kukuła
tel. 32/288 84 44 wew. 744,
Informacje handlowe i odbiór rysunków technicznych Marcin Gałęziok tel. 32/288 84 44 wew. 519.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać :
Polski

Krążnik Ø 130, Sworzeń wraz z zabezpieczeniem, Wałek "A".

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław Sp. z o.o. 

Polski

Strony

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS