Wykonanie układu zasilania i sterowania linii do produkcji stopów ZnAl na podstawie dokumentacji wykonawczej

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie układu zasilania i sterowania linii do produkcji stopów ZnAl na podstawie dokumentacji wykonawczej nr: 34-15-391_R00; 34-15-392_R00 i 34-15-393_R00.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : DMP SYSTEM SP. Z O.O. Z ŚWIĘTOCHŁOWIC.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 6.10.2017R.

Polski

Remontu silnika średniego napięcia Silnik elektryczny typ Sh355H4C; 250 kW; 1487 obr/min; 6 kV

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika średniego napięcia  
Silnik elektryczny typ Sh355H4C; 250 kW; 1487 obr/min; 6 kV

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE "JEDLICZE" SP. Z O.O. Z JEDLICZ.

Polski

Remontu silnika średniego napięcia - wentylator 2.160 PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika średniego napięcia  - wentylator 2.160 PSK
Silnik typu: Sh400H8B; 315kW; 743 obr/min; 6kV; nr. spawany:146-Y-8

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE "JEDLICZE" SP. Z O.O. Z JEDLICZ.

Polski

Remont silnika średniego napięcia – silnik wentylatora 2.156

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika średniego napięcia – silnik wentylatora 2.156
Silnik typu: SZDc 198 t; 250kW; 6kV; 735obr/min; nr fabryczny 61025; nr sp. 146-X-8,

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE "JEDLICZE" SP. Z O.O. Z JEDLICZ.

Polski

Remont silnika typu „Bułgar” KT3317-30/6 ; nr fabryczny: 302448; 8,5 kW; 500V; 960 obr/min; nr spawany: 39/35-J-5

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika typu „Bułgar” KT3317-30/6 ; nr fabryczny: 302448 ; 8,5 kW; 500V; 960 obr/min;  nr spawany: 39/35-J-5

UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.10.2017R.

Polski

Remont silnika elektrycznego nr spawany: 126-X-14

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika elektrycznego nr spawany: 126-X-14

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE "JEDLICZE" SP. Z O.O. Z JEDLICZ.

Polski

Wykonanie i wymiana napędu zgarniacza osadnika Dore’a instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków w HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie i wymiana napędu zgarniacza osadnika Dore’a instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków w HCM S.A.

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony i uzgodniony z Oferentem po rozstrzygnięciu przetargu.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Polski

Remont pieca zapalaczki

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont pieca zapalaczki

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

Preferowany termin realizacji prac: 15.01.2018r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony i uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Polski

Remont mechaniczny dmuchaw KKK nr 1 i 2

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont mechaniczny dmuchaw KKK nr 1 i 2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZAKŁAD TECHNICZNO - HANDLOWY "TECH-MIAR" Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.

Polski

Termomodernizacja elewacji południowej i zachodniej budynku biurowego HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Termomodernizacja elewacji południowej i zachodniej budynku biurowego  HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY JS INVEST Z KATOWIC.

Polski

Strony

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS