Biuro Zarządu

Ekologia - misja procesu ISP - zdjęcia

Polski

Otwarcie ORC - galeria

Polski

Dzień Hutnika 2015

Polski

Projekty dofinansowane z NFOŚiGW

Audyt Energetyczny w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna – dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku. Całkowity koszt projektu: 700 000 zł., wartość dotacji z NFOŚiGW: 490 000 zł. Dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z Umową NR 113/2012/Wn-12/OA-AU-KU/D zawartą w dniu 7 lutego 2012r. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”.
 

Polski

II Międzynarodowa Konferencja ISP

II Międzynarodowa Konferencja na temat technologii ISP

NOWE WYZWANIA: Produkcja cynku i ołowiu z materiałów tlenkowych

Polski
Subscribe to RSS - Biuro Zarządu