Akcje

Wykup pierwszej transzy akcji

Polski

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. informuje, iż zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 4 października 2013 roku pomiędzy Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. oraz związkami zawodowymi działającymi w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. zostały ustalone kryteria wykupu akcji imiennych HCM S.A. przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie.

Tags: 
Subscribe to RSS - Akcje